Sliderไวท์บอร์ดฟลิปชาร์ท โครงสแตนเลส

ไวท์บอร์ดฟลิปชาร์ท โครงไม้

ไวท์บอร์ดฟลิปชาร์ท โครงอลูมิเนียม 3 ขา

ไวท์บอร์ดฟลิปชาร์ท โครงอลูมิเนียม พับได้

ไวท์บอร์ดฟลิปชาร์ท